facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej programów na kierunkach nauki o rodzinie oraz teologia

Od 10 do 12 grudnia 2015 roku na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Polska Komisja Akredytacyjna przeprowadzać będzie ocenę programów na kierunkach nauki o rodzinie oraz teologia. Wizytacji dokona zespół pod przewodnictwem dr hab. Elżbiety Osewskiej. W programie zaplanowano m.in. spotkanie z władzami uczelni, władzami Wydziału Teologicznego oraz pracownikami prowadzącymi zajęcia na ocenianych kierunkach, a także ze studentami i administracją Wydziału oraz hospitację zajęć dydaktycznych.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.