facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej na WBiOŚ

Od 11 do 13 czerwca 2015 r. Polska Komisja Akredytacyjna dokona oceny instytucjonalnej na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego. Ocenę przeprowadzi zespół, któremu przewodniczyć będzie prof. dr hab. Halina Gabryś.

11 czerwca z przedstawicielami PKA spotka się prorektor ds. kształcenia i studentów dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek, natomiast w spotkaniu 13 czerwca udział weźmie prorektor ds. finansów i rozwoju prof. zw. dr hab. Stanisław Kucharski.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.