facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej kierunku inżynieria biomedyczna

Od 21 do 22 maja 2015 r. Polska Komisja Akredytacyjna dokona oceny programowej kierunku inżynieria biomedyczna prowadzonego na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego. Ocenę przeprowadzi zespół, któremu przewodniczyć będzie dr hab. inż. Ryszard Golański.

Ocenie poddane zostaną m.in.:

  • realizacja koncepcji kształcenia, programów nauczania oraz zakładanych i osiąganych efektów kształcenia,
  • prace okresowe, w szczególności prace dyplomowe,
  • aktywność naukowa jednostki,
  • formalno-prawne aspekty prowadzenia kształcenia,
  • organizacja praktyk studenckich,
  • wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia w zakresie analizy efektów kształcenia i jego działania na rzecz doskonalenia programu nauczania.

     

Z przedstawicielami PKA spotkają się przedstawiciele władz dziekańskich Wydziału oraz prorektor ds. kształcenia i studentów dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.