facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej kierunku informatyka

8 i 9 maja 2015 r. Polska Komisja Akredytacyjna dokona oceny programowej kierunku informatyka prowadzonego na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego. Ocenę przeprowadzi zespół, któremu przewodniczyć będzie dr inż. Ryszard Szczebiot.

Ocenie poddane zostaną m.in.:

  • realizacja koncepcji kształcenia, programów nauczania oraz zakładanych i osiąganych efektów kształcenia,
  • prace okresowe, w szczególności prace dyplomowe,
  • formalno-prawne aspekty prowadzenia kształcenia,
  • organizacja praktyk studenckich,
  • wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia w zakresie analizy efektów kształcenia i jego działania na rzecz doskonalenia programu nauczania.
     

Z przedstawicielami PKA spotka się prorektor ds. kształcenia i studentów dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.