facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej kierunku etnologia

16 i 17 kwietnia 2015 r. Zespół Polskiej Komisji Akredytacyjnej dokona oceny programowej kierunku etnologia, prowadzonego na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ w Cieszynie. Ocenę przeprowadzi zespół pod przewodnictwem prof. dr. hab. Wojciecha Bałusa.

Ocenie poddane zostaną m.in.:

  • realizacja koncepcji kształcenia, programów nauczania oraz zakładanych i osiąganych efektów kształcenia,
  • prace okresowe, w szczególności prace dyplomowe,
  • aktywność naukowa jednostki,
  • formalno-prawne aspekty prowadzenia kształcenia,
  • organizacja praktyk studenckich,
  • wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia w zakresie analizy efektów kształcenia i jego działania na rzecz doskonalenia programu nauczania.


16 kwietnia przedstawicielami Państwowej Komisji Akredytacyjnej spotka się prorektor ds. finansów i rozwoju prof. zw. dr hab. Stanisław Kucharski. W spotkaniu, które odbędzie się 17 wietnia udział weźmie prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji dr hab. Mirosław Nakonieczny.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.