facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Ocena kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

18 marca 2015 r. Zespół Polskiej Komisji Akredytacyjnej dokona powtórnej oceny programowej kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, prowadzonego na Wydziale Artystycznym UŚ w Cieszynie. Ocenę przeprowadzi zespół pod przewodnictwem prof. Andrzeja Godka.

Przedstawiciele Państwowej Komisji Akredytacyjnej spotkają się z prorektorem ds. kształcenia i studentów dr. hab. prof. UŚ Ryszardem Koziołkiem, a także z przedstawicielami Zespołu ds. analizy prac dyplomowych oraz Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia i z nauczycielami akademickimi.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.