facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Ocena jakości kształcenia na kierunkach: prawo i administracja

Od 28 do 30 kwietnia 2011 r. Państwowa Komisja Akredytacyjna dokona oceny jakości kształcenia na kierunkach: prawo oraz administracja, prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Zespoły oceniające, pracujące pod przewodnictwem prof. dr. hab. Stanisława Leszka Stadniczeńko, dokonają oceny m.in.: formalno-prawnych aspektów prowadzenia kształcenia na wizytowanych kierunkach, funkcjonowania administracji UŚ, dokumentacji dotyczącej kadry dydaktycznej, organizacji praktyk studenckich, aktywności naukowej oraz wybranych prac dyplomowych.

Przedstawiciele Państwowej Komisji Akredytacyjnej dokonają również wizytacji wybranych zajęć dydaktycznych, spotkają się ze studentami i kadrą dydaktyczną oraz władzami Wydziału Prawa i Administracji UŚ.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.