facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Ocena instytucjonalna Wydziału Nauk o Ziemi

Od 12 do 14 listopada 2015 r. Polska Komisja Akredytacyjna dokona oceny instytucjonalnej Wydziału Nauk o Ziemi. Ocenę przeprowadzi zespół, któremu przewodniczyć będzie prof. dr hab. Krzysztof Pulikowski. Z przedstawicielami PKA spotkają się przedstawiciele władz dziekańskich wydziału oraz prorektor ds. kształcenia i studentów dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.