facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Ocena instytucjonalna Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ

Od 19 do 21 stycznia 2012 r. Zespół Oceniający Państwowej Komisji Akredytacyjnej dokona oceny instytucjonalnej Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Zespół pod przewodnictwem prof. Zenona Łukaszewskiego spotka się z władzami uczelni i Wydziału oraz osobami odpowiedzialnymi za funkcjonowanie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości w uczelni i ocenianej jednostce. Członkowie Zespołu ocenią m.in.: sposób realizacji działań przewidzianych procedurami wynikającymi z wewnętrznego systemu zapewnienia jakości, sposób określania, pozyskania i weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez uczestników studiów doktoranckich i studiów podyplomowych oraz bazę dydaktyczną i socjalną. Przedstawiciele Państwowej Komisji Akredytacyjnej spotkają się również z nauczycielami akademickimi, studentami, doktorantami oraz pracownikami administracji Wydziału.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.