facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Obszary strategiczne Uniwersytetu Śląskiego. Animacja „ProspectUS. Alegorie”

Pięć postaci na szarym tle

Kadra, nauka, kształcenie, infrastruktura, widzialność i współpraca z otoczeniem  – to sześć obszarów funkcjonowania Uniwersytetu Śląskiego, których umacnianie ma przyczynić się do przekształcenia śląskiej Alma Mater w uczelnię badawczą. Ścieżki prowadzące do osiągnięcia tego celu w każdym z obszarów wyznacza nowa strategia rozwoju uczelni, która weszła w życie 1 października 2019 roku.

Opisane w dokumencie obszary zostały zaprezentowane w cyklu grafik przygotowanych przez dr. hab. Krzysztofa Bąka, dziekana Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji. Zostały też wykorzystane w animacji prezentującej alegorie sześciu obszarów strategicznych. Pojawiające się na ekranie obrazy pobudzają wyobraźnię i skłaniają do myślenia o tym, jaką uczelnię tworzyć mogą pracownicy, studenci i doktoranci Uniwersytetu Śląskiego. Prowadzona w tle rozmowa jest z kolei jedną z prób ich odczytania.

Animacja została przygotowana w ramach projektu „ProspectUS – koncepcja umacniania pozycji badawczej Uniwersytetu Śląskiego”. Celem projektu było przeprowadzenie analiz i badań, które pozwoliły określić, jaką uczelnią jest dziś Uniwersytet Śląski i opracować założenia strategii rozwoju uczelni.

Animacja dostępna jest na stronie: www.youtube.com.

 

 

Cykl grafik dr. hab. Krzysztofa Bąka pn. „ProspectUS. Alegorie” prezentujący obszary: (od lewej) kadrę, naukę, kształcenie, widzialność, infrastrukturę i współpracę z otoczeniem.

Sześć grafik prezentujących postaci przypominające kształtem pomniki, wraz z atrybutami

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.