facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Obrady Konferencji Rektorów Uniwersytetów Śląskich

Zdjęcie: długopis w dłoni

12 i 13 stycznia 2018 roku w Katowicach odbędzie się posiedzenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Śląskich (KRUŚ), w którym udział wezmą przedstawiciele sześciu uczelni: Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uniwersytetu Śląskiego w Opawie oraz Uniwersytetu Ostrawskiego. Obrady poprowadzi JM Rektor UŚ prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk – przewodniczący Konferencji.

Podczas spotkania przedstawione zostaną sprawozdania z prac Komitetu Doradczego KRUŚ oraz z działalności Międzynarodowego Centrum Studiów Śląskich (MCSŚ) – organu wykonawczego KRUŚ.

W trakcje obrad plenarnych poruszone zostaną kwestie dotyczące między innymi trzeciej misji uniwersytetów oraz koncepcji konkursu na prace dyplomowe, omówiony zostanie także projekt dotyczący „Encyklopedii Śląska”.

Gospodarzem spotkania będzie Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.