facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Obrady Konferencji Rektorów Uniwersytetów Śląskich

Długopis w dłoni

W piątek 12 maja 2017 roku w Ostrawie odbędzie się posiedzenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Śląskich (KRUŚ), w którym ze strony Uniwersytetu Śląskiego udział weźmie prorektor ds. badań naukowych prof. zw. dr hab. Andrzej Noras. Gospodarzem spotkania będzie Uniwersytet Ostrawski.

Podczas obrad przedstawione zostaną sprawozdania z prac Konferencji, Komitetu Doradczego KRUŚ oraz Międzynarodowego Centrum Studiów Śląskich (MCSŚ) – organu wykonawczego KRUŚ. Uczestnicy omówią kwestie dotyczące Kongresu Czechoznawstwa Polskiego i Kongresu Polonoznawstwa Czeskiego, w trakcie posiedzenia przedstawione zostaną również informacje dotyczące projektu „Encyklopedia Śląska”. 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.