facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Obrady Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich na Uniwersytecie Śląskim

Budynek rektoratu Uniwersytetu Śląskiego Uniwersytet Śląski był gospodarzem posiedzenia Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Spotkanie z udziałem członków KRUP, przedstawicieli władz uczelni oraz zaproszonych gości odbyło się w piątek 20 października 2017 roku w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego.

Podczas obrad, które poprowadził JM Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. med. Wojciech Nowak – przewodniczący KRUP w kadencji 2016–2020, dyskutowano głównie na temat projektu nowych przepisów dotyczących szkolnictwa wyższego i nauki, tzw. Ustawy 2.0.

Ze strony Uniwersytetu Śląskiego w spotkaniu udział wzięli: JM Rektor UŚ prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek – rektor UŚ w latach 2002–2008, przewodniczący Rady Narodowego Centrum Nauki oraz prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś – rektor UŚ w latach 2008–2016, członek zarządu European University Association (EUA), honorowy przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). Uczestnikami posiedzenia byli również prorektorzy Uniwersytetu Śląskiego: prof. dr hab. Ryszard Koziołek, dr hab. prof. UŚ Michał Daszykowski i dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski.

Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich, współpracując z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich, opracowuje i przedstawia opinie oraz stanowiska w sprawach istotnych dla rozwoju polskiej nauki, szkolnictwa wyższego, kultury i oświaty. Konferencja została powołana przez Rektorów Uniwersytetów podczas zjazdu w 1989 roku. 

Grupowe zdjęcie uczestników posiedzenia Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich

fot. Sekcja Prasowa UŚ 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.