facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Obchody Międzynarodowego Dnia Frankofonii

Studenci z Koła Naukowego Edukacji Międzykulturowej działającego na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji już po raz czwarty organizują konferencję z okazji Międzynarodowego Dnia Frankofonii. Tegoroczne hasło konferencji to „Francuskie oblicza Afryki”. Konferencja odbędzie się 25 marca 2014 r. Zgłoszenia oraz abstrakty wystąpień można przesyłać do 20 stycznia 2014 r. na adres: frankofoniaknem@gmail.com.

Celem projektu jest między innymi poznanie kultury krajów frankofońskich, wzbudzenie zainteresowania Francją i językiem francuskim oraz zwrócenie uwagi na wielokulturowość Francji. W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Frankofonii odbędą się:

  • ogólnopolska konferencja naukowa dla studentów i doktorantów,
  • spotkania z osobami zaangażowanymi w sprawy Afryki – politykami, misjonarzami, naukowcami, działaczami społecznymi,
  • a także koncert muzyki afrykańskiej.

Wydarzenia towarzyszące:

  • konkurs dla uczniów z gimnazjów/liceów dotyczący Francji i kultury francuskiej,
  • warsztaty dla licealistów dotyczące edukacji międzykulturowej,
  • warsztaty dla studentów.

 

Szczegółowe informacje

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.