facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Medal Oficera Orderu Leopolda dla JM Rektora UŚ prof. Wiesława Banysia

Medal Oficera Orderu Leopolda (Officier de l’Ordre de Léopold)

We wtorek 14 czerwca 2016 roku na zamku w Pszczynie odbyły się uroczyste obchody jubileuszu 10-lecia klas frankofońskich na Śląsku i 20-lecia współpracy między rządami Walonii i Federacji Walonia-Bruksela a rządem Rzeczypospolitej Polskiej. W uroczystości udział wziął JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, który sprawuje patronat nad projektem klas frankofońskich.

Obchody jubileuszu były okazją do wręczenia honorowych odznaczeń Królestwa Belgii. JM Rektor UŚ prof. Wiesław Banyś otrzymał medal Oficera Orderu Leopolda (Officier de l’Ordre de Léopold). Odznaczenie zostało przyznane w uznaniu znaczącego wkładu w sukces projektu klas frankofońskich na Śląsku, wspieranie frankofonii i zaangażowanie w rozwój współpracy z Walonią i Brukselą.

Podczas uroczystości wyróżniono również Renatę Klimek-Kowalską – inicjatorkę i koordynatorkę projektu klas frankofońskich na Śląsku, która otrzymała medal Kawalera Orderu Korony (Chevalier de l’Ordre de la Couronne) oraz burmistrza Pszczyny Dariusza Skrobola, któremu wręczono medal Oficera Orderu Korony (Officier de l’Ordre de la Couronne). Przyznane odznaczenia są formą uhonorowania osób, które w sposób szczególny przyczyniły się do odniesienia przez projekt klas frankofońskich na Śląsku tak dużego sukcesu.

 

Wystąpienie JM Rektora UŚ prof. zw. dr. hab. Wiesława BanysiaFot. © Przedstawicielstwo Walonia-Bruksela w Warszawie

 

Organizatorami obchodów jubileuszu klas frankofońskich na Śląsku oraz współpracy Polski z Walonią i Federacją Walonia-Bruksela byli premier Federacji Walonia-Bruksela Rudy Demotte, delegat rządów Walonii i Federacji Walonia-Bruksela Franck Pezza, burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol oraz starosta pszczyński Paweł Sadza. Uroczystości towarzyszył uroczysty koncert Królewskiej Orkiestry Kameralnej Walonii.

Projekt „Klasy Frankofońskie na Śląsku” realizowany jest pod patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty, Marszałka Województwa Śląskiego i JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego. Przedsięwzięcie uzyskało wsparcie Przedstawicielstwa Dyplomatycznego Walonia-Bruksela w Warszawie, Ambasady Belgii oraz Ambasady Francji i Instytutu Francuskiego w Polsce.

Inicjatywa skierowana jest do nauczycieli języka francuskiego ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa śląskiego. Została nagrodzona certyfikatem European Language Label 2007 dla nowatorskich projektów w nauczaniu języków obcych.

Szczegółowe informacje na temat „Klas Frankofońskich na Śląsku” dostępne są na stronie:www.frankofonia.pl.

Medal Oficera Orderu Leopolda

      Dyplom

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.