facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

O życiu uzależnionym i mowie niemych

FN2010

We wtorek 27 kwietnia 2010 r. w Ośrodku Dydaktycznym Uniwersytetu Śląskiego w Rybniku odbędą się liczne spotkania w ramach trwającego 6. Studenckiego Festiwalu Nauki. Wydarzenia zostały zgrupowane w dwóch blokach tematycznych: „Życie uzależnione” oraz „Gdy świat milczy..”.

Problematyka nałogów to temat niezwykle obszerny a zarazem trudny. Przestrzeń zagadnienia zostaje rozpięta zostaje między dwoma płaszczyznami: światem realnym i charakterystyką pracy z ludźmi uzależnionymi a światem literackiej fikcji i przykładami prozatorskich obrazów degradacji.

„Mowie niemych” i problemowi porozumiewania się osób niesłyszących z otoczeniem poświęcona została konferencja zorganizowana pod hasłem „Gdy świat milczy..”. Uczestnicy wydarzenia będą mieli również niecodzienną okazję zmierzenia się z niewerbalnymi środkami komunikacji podczas warsztatów z języka migowego.

Szczegółowy harmonogram spotkań: http://www.ryb.us.edu.pl/pliki/plakat.pdf.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.