facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

O protokole dyplomatycznym w Szkole Języka i Kultury Polskiej

W piątek 8 maja 2009 roku w Szkole Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego gościć będzie Justyna Gładyś z Ambasady RP w Moskwie. Przeprowadzi ona zajęcia dla studentów polonistyki o specjalizacji „język polski i kultura polska w świecie” (o godz. 13.15) oraz dla słuchaczy Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego (o godz. 16.45). Pani Konsul będzie mówić o strukturze ambasad i konsulatów, o formach zwracania się do dyplomatów, o gramatyce zachowań dyplomacji.

Nauczyciele języka polskiego jako obcego, zwłaszcza ci pracujący poza granicami Polski, wielokrotnie uczestniczą w oficjalnych spotkaniach z udziałem wysokich rangą dyplomatów. Współpracują też zwykle z polskimi placówkami dyplomatycznymi, np. podczas organizowania imprez dla studentów i dla Polonii.

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.