facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Noworoczne spotkanie członków NSZZ „Solidarność” UŚ

26 stycznia 2012 r. o godz. 15.30 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się spotkanie noworoczne członków NSZZ „Solidarność”. Organizatorem wydarzenia jest Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność”. W spotkaniu udział weźmie prorektor ds. studenckich, promocji i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Barbara Kożusznik.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.