facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Nowe dodatki do paliw płynnych

Grafika prezentująca dokument

Patenty Uniwersytetu Śląskiego

Naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego otrzymali cykliczne acetale w reakcji alkoholi z ketonami. Zastosowana metoda, która została objęta ochroną patentową, umożliwia wytwarzanie związków znajdujących zastosowanie m.in. jako dodatki do paliw płynnych. Korzyści płynące z takiego rozwiązania obejmują nie tylko obniżenie temperatury krzepnięcia paliwa lub konserwacji układu paliwowego, lecz również wzbogacenia benzyny lub oleju napędowego poprzez podniesienie liczby oktanowej, co bezpośrednio przekłada się na zwiększenie mocy silnika i redukcję spalania.

Rosnące zapotrzebowanie na produkty ropopochodne oraz ostatnie regulacje prawne w zakresie obrotu i wytwarzania paliw płynnych wymuszają na producentach domieszkowanie paliw chemikaliami pochodzącymi ze źródeł naturalnych. Potencjalnym dodatkiem do paliw mogą być pochodne gliceryny będącej tanim i popularnie występującym surowcem, który może służyć do wytwarzania bardziej użytecznych chemikaliów. Gliceryna jest ogólnie dostępna m.in. ze względu na to, że uzyskuje się ją jako produkt uboczny wielu procesów, w tym podczas produkcji biodiesla z oleju rzepakowego.

Obecnie naukowcy poszukują nowych zastosowań pochodnych gliceryny jako potencjalnego dodatku do paliwa, alternatywą jest jej funkcjonalizacja do pięcio- lub sześcioczłonowych cyklicznych acetali na drodze kondensacji z odpowiednio dobranymi związkami organicznymi. Opracowaniem takich dodatków do paliw płynnych zajęli się również naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego, którzy otrzymali cykliczne acetale w reakcji odpowiednich alkoholi z ketonami przy zastosowaniu nanokatalizatorów mono-, bi- lub trimetalicznych Re, Rh, Ru, Ir.

Autorami wynalazku są pracownicy i doktoranci z Zakładu Chemii Organicznej Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ: dr Maciej Kapkowski, mgr Weronika Ambrożkiewicz, prof. zw. dr hab. inż. Jarosław Polański oraz dr Tomasz Siudyga.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.