facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Nordalia 2014

Od 9 do 29 października 2014 r. na Śląsku odbywać się będzie 13. edycja festiwalu Nordalia. Wydarzenie, skierowane przede wszystkim do młodzieży, poświęcone jest krajom nordyckim i ich kulturze.

Festiwalowi Nordalia towarzyszyć będą liczne wystawy, pokazy filmów, koncerty, wernisaże, spotkania oraz wykłady. Wśród prelegentów znajdą się m.in.: prof. dr hab. Dariusz Rott z Zakładu Historii Literatury Średniowiecza i Renesansu Uniwersytetu Śląskiego oraz dr Jacek Kurek z Zakładu Historii Nowożytnej XIX w. Uniwersytetu Śląskiego, dr hab. Wojciech Dobiński z Zakładu Teledetekcji Środowiska Wydziału Nauk o Ziemi UŚ, dr Jakub Morawiec z Zakładu Historii Średniowiecznej UŚ.

20 października 2014 r. o godz. 15.00 na Wydziale Nauk o Ziemi odbędzie się wykład dr. hab. Wojciecha Dobińskiego z Zakładu Teledetekcji Środowiska WNoZ pt. „Czym tak naprawdę jest lód?”.

21 października 2014 r. o godz. 16.00 w Instytucie Fizyki UŚ (Katowice, ul. Uniwersytecka 4, aula nr 3) odbędzie się wykład Marty Petryk pt. „Co to znaczy być kwenem? Rozważania na temat tożsamości”.

W czasie trwania festiwalu Studenckie Studio Radiowe „Egida” będzie prowadzić audycje ze współczesną muzyką skandynawską.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.facebook.com/pages/Nordalia/495880207089578.

Program

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.