facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

DYPLOMY DLA PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

We wtorek 26 listopada w auli im. Kazimierza Lepszego w Katowicach przy ul. Bankowej 12 odbędzie się uroczyste pożegnanie pracowników Uniwersytetu Śląskiego, którzy przeszli na emeryturę lub rentę w roku akademickim 2000/2001 i 2001/2002. Osobom, które osiągnęły wiek emerytalny i żegnają się z Uniwersytetem, oraz tym, które pozostaną jeszcze jego pracownikami wręczone zostaną pamiątkowe dyplomy oraz prezenty. JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach podczas uroczystości będzie reprezentował prof. Jerzy Zioło – Prorektor ds. Ogólnych.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.