facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

NASZA ŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNA U PROGU XXI WIEKU - FAKTY I MITY

Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zaprasza na wykład: Nasza świadomość ekologiczna u progu XXI wieku - fakty i mity w ramach XI cyklu wykładów: Wybrane problemy ekologii i ochrony środowiska, który wygłosi mgr Tadeusz Burger z Instytutu na rzecz Ekorozwoju w Warszawie. Wykład odbędzie się w czwartek 21 listopada o godz. 16.00 w auli Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ przy ul. Bankowej 9. Wykład ten należy do realizowanego przez Centrum programu „Forum Natura” przewidującego cykl ogólnodostępnych, interdyscyplinarnych spotkań o charakterze popularnonaukowym na tematy związane ze środowiskiem przyrodniczo-społecznym. W ramach cyklu prezentowane są wykłady znanych i cenionych w świecie nauki osób, pośród których znajdują się wykładowcy z innych ośrodków naukowych i akademickich oraz przedstawiciele mediów. Celem nadrzędnym programu jest umożliwienie wszystkim zainteresowanym ekologią i ochroną środowiska kontaktu ze specjalistami oraz stworzenie otwartego forum dyskusyjnego na najbardziej aktualne problemy z tej dziedziny. Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych!

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.