facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja pt. „Gustaw Morcinek – w 120-lecie urodzin”

Komisja Historycznoliteracka PAN, oddział w Katowicach oraz Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego Wydziału Filologicznego UŚ organizują konferencję naukową poświęconą życiu i twórczości Gustawa Morcinka.

Sesja naukowa zatytułowana „Gustaw Morcinek – w 120-lecie urodzin” odbędzie się 17 stycznia 2011 r. w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego oraz 18 stycznia 2011 roku w sali Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii.

Konferencję otworzy przewodniczący Komisji Historycznoliterackiej PAN oddziału w Katowicach prof. zw. dr hab. Józef Olejniczak. Obrady poprowadzą: prof. dr hab. Jacek Lyszczyna, prof. zw. dr hab. Krystyna Heska-Kwaśniewicz i dr hab. Katarzyna Tałuć.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.