facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

„Myśl na uwięzi…” − spotkanie z dr. Adamem Dziubą i dr. Mirosławem Sikorą

21 stycznia 2011 r. o godzinie 12.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się spotkanie z dr. Adamem Dziubą i dr. Mirosławem Sikorą, redaktorami książki pt. „Myśl na uwięzi. Kontrola operacyjna środowisk akademickich województwa katowickiego przez Służbę Bezpieczeństwa w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku. Studia i szkice”.

Spotkanie poprowadzi prof. zw. dr hab. Marek Zrałek, przewodniczący Komisji Historycznej UŚ.

W wydarzeniu udział wezmą: JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz prorektor ds. finansów i rozwoju prof. zw. dr hab. Stanisław Kucharski.

Wstęp do książki pt. „Myśl na uwięzi... ”


Wydawnictwo było reklamowane 5 stycznia 2011 r. „Myśl na uwięzi” - publikacja katowickiego IPN

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.