facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

KONFERENCJA NAUKOWA - REPRESJE WOBEC DUCHOWIEŃSTWA

Międzynarodowa konferencja naukowa Represje wobec duchowieństwa Kościołów chrześcijańskich w okresie stalinowskim w krajach byłego bloku wschodniego odbędzie się 26-27 listopada w Bibliotece Śląskiej w Katowicach. Konferencja organizowana jest przez Instytut Pamięci Narodowej - Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Biuro Edukacji Publicznej Oddział w Katowicach oraz Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego. W programie konferencji: wtorek 26 listopada godz. 11.00 - otwarcie konferencji Referaty: ·dr Andrzej Grajewski: Chronologia i historyczne uwarunkowania represji wobec duchowieństwa w krajach byłego bloku wschodniego ·prof. dr Gerhard Besier: Represje wobec duchowieństwa w NRD ·dr Milan Katuninec – Słowacja: Represje na Slovensku v rokoch 1945-1956 proti katolickemu duchovenstvu ·mgr Jaroslav Cuhra – Czechy: Represe duchovnich a aktivnich vericich v ceskych zemich 1948 - 1953 (1962) ·dr Maciej Szymanowski: Represje wobec duchowieństwa na Węgrzech w okresie stalinowskim ·Arunas Streikus: Mechanizm represji wobec duchowieństwa na Litwie w latach 1944-1953 ·dr Igor Hałagida: Represje wobec duchowieństwa greckokatolickiego w Polsce i na Ukrainie w latach 1944-1957 środa 27 listopada godz. 9.30 ·ks. prof. Jerzy Myszor – Portret zbiorowy duchowieństwa katolickiego represjonowanego w PRL ·dr Ryszard Gryz: Władze partyjno-państwowe w walce z duchowieństwem (1945-1956) Komentator: dr Antoni Dudek ·mgr Jacek Żurek – Duchowieństwo przed sądami PRL Komentator: prof. dr hab. Adam Lityński ·prof. dr hab. Halina Konopka – Działania represyjne władz oświatowych w Polsce wobec katechetów w latach 1944-1961 ·dr Jan Żaryn – Reakcje hierarchii kościelnej na represje wobec duchowieństwa w Polsce w latach 1945-1956 ·dr Krzysztof Kowalczyk – Zróżnicowanie represji wobec duchowieństwa na ziemiach polskich Komentator: dr hab. Wiesław Jan Wysocki ·dr Adam Dziurok - Aparat bezpieczeństwa wobec duchowieństwa w latach 1945-1956 (na przykładzie diecezji katowickiej) Komentator: dr Andrzej Grajewski Dyskusja: Specyfika prześladowań w Polsce na tle represji wobec duchowieństwa w innych krajach byłego bloku wschodniego. ok. godz. 16.00 - zakończenie Osoby pragnące uczestniczyć w konferencji proszone są o zgłoszenie swego udziału. Informujemy o możliwości rezerwacji noclegów w hotelu akademickim w Katowicach przy ul. Paderewskiego. Kontakt z organizatorami konferencji: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego 40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 17 fax: 0048 32 257-2073

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.