facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

PUBLICZNE SYSTEMY INFORMACYJNE. INFORMATYKA W ADMINISTRACJI

Jak wcześniej zapowiadaliśmy, konferencja naukowa Publiczne systemy informacyjne. Informatyka w administracji organizowana przez Instytut Południowy w Bielsku Białej, Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Wydział Zarządzania Politechniki Śląskiej, Wydział Prawa Uniwersytetu Kardynała S. Wyszyńskiego w Warszawie, Komisję Nauk Prawnych i Ekonomicznych Oddział PAN w Katowicach oraz Stowarzyszenie "SILGIS" odbędzie się od 25 do 27 listopada w Bielsku Białej. Miejscem obrad będzie budynek Ratusza, pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko Biała (poniedziałek 25.11.) oraz Schronisko Górskie PTTK Szyndzielnia, 43 309 Bielsko Biała (wtorek, środa 26,27.11.) Organizatorzy konferencji przewidują trzy sesje tematyczne: 25.11. e-Government 26.11. Prawne problemy informatyzacji administracji Zasady udostępniania informacji z publicznych systemów System Zarządzania Kryzysowego 27.11. Nowe technologie informacyjne Tematy zgłoszone do 15 listopada zostaną wprowadzone do porządku obrad. Teksty o objętości 7-10 stron nadesłane pocztą elektroniczną do 18.11.2002 zostaną opublikowane na płycie CD przed konferencją. Przewiduje się wydanie książki „Publiczne Systemy Informacyjne” w pierwszej połowie 2003 roku. Opłata konferencyjna wynosi 250 zł, koszty hotelowe: 300 zł (posiłki i noclegi w pokojach 2 osobowych od 24 do 27 listopada). Wszelkich dodatkowych informacji udziela dr Jadwiga Bakonyi będąca sekretarzem konferencji. e-mail: bakonyi@us.edu.pl

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.