facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

ŻYCIE I MYŚL FILOZOFICZNA O. JÓZEFA BOCHEŃSKIEGO

Ojciec Józef Bocheński Komisja Filozofii i Socjologii Oddziału PAN w Katowicach i Instytut Filozofii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zapraszają do wzięcia udziału w konferencji naukowej Ojciec Józef Bocheński - Drogi życia i myślenia filozoficznego (w stulecie urodzin Uczonego). Konferencja odbędzie się w środę 20 listopada w auli im. Kazimierza Lepszego przy ulicy Bankowej 12 w Katowicach, otwarcie o godzinie 10.00. W programie konferencji referaty: O. prof. dr hab. Jan A. Kłoczowski (PAT, Kraków): Teoria religii w pismach O. Józefa Bocheńskiego Ks. prof. dr hab. Andrzej Bronk (KUL, Lublin): O definicji religii w nawiązaniu do poglądów O. Józefa Bocheńskiego O. Stefan Norkowski, OP (OO. Dominikanie, Kraków): Dwa modele metodologiczne teologii O. Józefa Bocheńskiego Prof. PhDr. Břetislav Horyna (Masarykova Univerzita, Brno): Recepce Josefa Bocheńskécho v českỳch zemich Prof. dr hab. Jan Woleński (UJ, Kraków): O. Józef Bocheński a Szkoła Lwowsko-Warszawska Prof. dr hab. Jerzy Perzanowski (UMK, Toruń): O niepublikowanej (jeszcze) książce O. Józefa Bocheńskiego: Istota i istnienie Boga u św. Tomasza Ks. Korneliusz Policki, SDS (Freiburg, Schweiz): Zmiana paradygmatu filozofii w twórczości O. Józefa Bocheńskiego Prof. PhDr. Jan Štĕpán (Univerzita Palackého, Olomouc): Logika filosofickych povĕr Ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz (Gustav Siewerth Akademie, Weilheim): Wybrane aspekty krytycznych rozpraw O. Józefa Bocheńskiego z marksizmem-leninizmem Dr Alojzy Czech (AE, Katowice): O. Józef Bocheński – pogranicze filozofii i ekonomii Prof. dr hab. Czesław Głombik (UŚ, Katowice): Odmiany neotomizmu a tomizm O. Józefa Bocheńskiego

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.