facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Podpisanie umowy z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gliwicach

umowa

20 stycznia 2011 r. o godz. 12.00 w rektoracie UŚ (sala 29) podpisana zostanie umowa o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Śląskim w Katowicach a Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

Przedmiotem umowy będzie współpraca m.in. w zakresie: organizowania konferencji naukowo-technicznych, seminariów, kursów i szkoleń, korzystania na zasadach wzajemności z posiadanej aparatury, urządzeń i zbiorów bibliotecznych, unowocześniania procesu dydaktycznego i programu kształcenia, uzgadniania tematów prac badawczych, prezentowania wspólnych osiągnięć w kraju i za granicą.

Ze strony Uniwersytetu Śląskiego umowę podpiszą: JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. UŚ dr hab. Andrzej Kowalczyk, natomiast ze strony Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach – dyrektor RZGW w Gliwicach mgr inż. Artur R. Wójcik oraz zastępca dyrektora ds. utrzymania wód inż. Krystian Polywka.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.