facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Struktura organizacyjna wydziałów

Rektorat Uniwersytetu Śląskiego, deptak i Wydział Nauk Społecznych

struktura obowiązująca od 1 października 2019 roku

Wydziały i instytuty Uniwersytetu Śląskiego

» Wydział Humanistyczny

Instytut Filozofii

Instytut Historii

Instytut Językoznawstwa

Instytut Literaturoznawstwa

Instytut Nauk o Kulturze

Instytut Nauk o Sztuce

» Wydział Nauk Przyrodniczych

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska

Instytut Nauk o Ziemi

» Wydział Nauk Społecznych

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej

Instytut Nauk Politycznych

Instytut Pedagogiki,

Instytut Psychologii

Instytut Socjologii

» Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Instytut Chemii

Instytut Fizyki im. Augusta Chełkowskiego

Instytut Informatyki

Instytut Inżynierii Biomedycznej

Instytut Inżynierii Materiałowej

Instytut Matematyki

» Wydział Prawa i Administracji

Instytut Nauk Prawnych

» Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

Instytut Sztuk Muzycznych

Instytut Sztuk Plastycznych

» Wydział Teologiczny

Instytut Nauk Teologicznych

» Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego

Instytut Sztuk Filmowych i Teatralnych

 

Szkoły doktorskie Uniwersytetu Śląskiego

» Szkoła Doktorska w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

» Międzynarodowa Środowiskowa Szkoła Doktorska przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

 


Dotychczasowa struktura uczelni (do 1 października 2019 roku)

Wydziały Uniwersytetu Śląskiego

 
Wirtualna wycieczka po Uniwersytecie Śląskim
 

Ogólnouczelniane, międzywydziałowe, pozawydziałowe
jednostki organizacyjne prowadzące działalność
naukową, naukowo-dydaktyczną lub dydaktyczną
 

Jednostki pozostałe

 

Ogólnouczelniane, międzywydziałowe i pozawydziałowe
jednostki prowadzące działalność usługową

 

Jednostki wspólne uniwersytetu z innymi podmiotami

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.