facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

ZGROMADZENIE PLENARNE KRASP WE WROCŁAWIU

Uniwersytet Wrocławski W środę i czwartek 13 i 14 listopada JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. Janusz Janeczek weźmie udział w Zgromadzeniu Plenarnym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, które tym razem odbędzie się we Wrocławiu. W programie obrad przewidziano m.in. spotkanie z władzami resortów edukacji i nauki oraz sesję na temat miejsca Polski w Europejskiej Przestrzeni Szkolnictwa Wyższego i Nauki. Zaproszenie do wygłoszenia referatów podczas sesji przyjęli Lesley Wilson – Sekretarz Generalny European University Association (EUA), Danuta Hübner – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Sekretarz Komitetu Integracji Europejskiej, Jan Sadlak – Dyrektor UNESCO-CEPES oraz Bogusław Szymański – Dyrektor Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej. W środę, w przeddzień obchodów jubileuszu 300-lecia Uniwersytetu Wrocławskiego członkowie KRASP obok władz miasta Wrocławia oraz członków Senatu UW wezmą udział w uroczystym posiedzeniu Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola. W trakcie posiedzenia przyznawaną co roku nagrodę Kolegium za działalność na rzecz integracji środowiska akademickiego odbierze prof. Aleksandra Kubicz, organizator Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.