facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Warsztaty dotyczące zastosowań mikroskopii skaningowej w naukach o Ziemi

W dniach 11–13 marca 2011 r. na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego odbywać się będą warsztaty, dotyczące zastosowań mikroskopii skaningowej w naukach o Ziemi – „Scanning Electron Microscope: Applications in Earth Sciences (short course)”. Organizatorem wydarzenia jest Katedra Geochemii, Mineralogii i Petrografii Uniwersytetu Śląskiego oraz Polskie Towarzystwo Mineralogiczne.

W międzynarodowych warsztatach weźmie udział 52 uczestników, w tym trzy osoby z Rumunii, jedna z Holandii i jedna z Łotwy oraz przedstawiciele przemysłu. Jako goście wystąpią czołowi polscy naukowcy, stosujący mikroskop skaningowy jako podstawowe urządzenie badawcze (prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek, kierownik Katedry Geochemii, Mineralogii i Petrografii UŚ, rektor UŚ w latach 2002–2008; prof. dr hab. inż. Zbigniew Sawłowicz i dr hab. inż. Marek Michalik z Zakładu Mineralogii, Petrologii i Geochemii Uniwersytetu Jagiellońskiego).

Warsztaty skierowane są do szerokiej grupy naukowców prowadzących badania w dziedzinie nauk o ziemi oraz badania interdyscyplinarne (mineralogów, petrologów, geochemików, chemików, fizyków, paleontologów, biologów, archeologów, klimatologów, naukowców zajmujących się badaniami zanieczyszczeń środowiska).
Celem warsztatów jest poznanie szerokiej gamy zastosowań mikroskopii skaningowej w badaniach naukowych oraz przemyśle, zaprezentowanie nowych technik i urządzeń oraz wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami.

Patronat nad warsztatami objęły firmy LabSoft, FEI Company oraz COMEF.

Dodatkowe informacje na stronie: www.workshopsem.us.edu.pl

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.