facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

TARGI INFORMACJI ZAWODOWEJ W CHORZOWIE

W czwartek 14 listopada w godz. 9.00-13.00 w IV Liceum Ogólnokształcącym im. M. Skłodowskiej - Curie w Chorzowie przy ul. Dąbrowskiego 34 odbędą się Targi Informacji Zawodowej przeznaczone dla uczniów ostatnich klas chorzowskich szkół ponadgimnazjalnych. Organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie przy współpracy chorzowskiego Urzędu Miasta targi są częścią programu związanego z adresowaną do młodzieży profilaktyką bezrobocia. Mają one na celu wsparcie młodzieży w procesie podejmowania trudnych decyzji zawodowych i przejścia od nauki w szkole do pracy zawodowej, zwłaszcza w sytuacji wzrostu bezrobocia wśród młodzieży. Celem targów jest przekazanie szerokiej informacji o zawodach, możliwościach kształcenia, przedstawienie ofert lokalnych ośrodków szkolących, uczelni wyższych, szkół policealnych, ośrodków wspierania przedsiębiorczości, a także przedstawienie możliwości uzyskania pomocy w preorientacji zawodowej. Podczas targów zaprezentowana zostanie oferta edukacyjna Uniwersytetu Śląskiego oraz program szkoleniowo-doradczy Biura Promocji i Karier UŚ.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.