facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

SESJA NAUKOWA O KOŚCIELE W INSTYTUCIE HISTORII

Studenckie Koło Naukowe Historyków Instytutu Historii i Koło Naukowe Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz katowicki oddział Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Instytutu Pamięci Narodowej zapraszają na sesję naukową Oblicza Kościoła katolickiego w XX wieku. Sesja rozpocznie się w czwartek 14 listopada o godzinie 9.00 w sali Rady Wydziału Nauk Społecznych przy ul. Bankowej 11. W programie sesji: 9.00 Przywitanie i rozpoczęcie 9.10 Michał J. Witkowski (SKNH UŚ): Veto Kardynała Puzyny na konklawe w 1903 r. 9.30 dk Michał Kłakus (KT UŚ): Relacje Państwo-Kościół w okresie międzywojennym. 9.50 Izabela Lar (SKNH UŚ): „Pantowcy” na Górnym Śląsku w latach 1938-1945. 10.10 dk Michał Kłakus: Represje duchowieństwa diecezji katowickiej w PRL. 10.20-10.35 Przerwa na kawę 10.35 prof. dr hab. Ewa Chojecka (UŚ): Kilka refleksji o nowoczesnej architekturze sakralnej Górnego Śląska. 11.05 prof. dr Wacław Długoborski (Katowice): Rola katolickiej nauki społecznej w rozwiązywaniu problemów XX wieku od „Rerum novarum” po „Centessimus annus”. 11.35 dr Lech Krzyżanowski (UŚ): Rola śląskich zjazdów katolickich (1919-1921) w integrowaniu polsko-niemieckiego środowiska katolickiego na Górnym Śląsku. 12.05 dr Paweł Milcarek (UKSW): „Zreformować zachowując istotę” – filozoficzne podstawy zmian w Kościele po Vaticanum II. 12.35 dr Jacek Kurek (UŚ): „Złe, czyli dobre czasy”. O niektórych cechach polskiej religijności w XX wieku. 13.05 Dyskusja i pytania do referentów 13.35-14.00 Przerwa 14.00-15.00 Dyskusja panelowa: Relacje Państwo-Kościół w PRL 1945-1956 wezmą w niej udział: ks. prof. dr hab. Jezry Myszor (Wydział Teologiczny UŚ) prof. dr hab. Jan Wiesław Wysocki (UKSW) dr Jan Żaryn (IPN) dr Adam Dziurok (IPN)

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.