facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

WAMPIRIADA 2002

wampir Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach przy współpracy Uniwersytetu Śląskiego organizuje po raz piąty akcję honorowego oddawania krwi pod nazwą WAMPIRIADA 2002. Akcja rozpocznie się kampanią informacyjną we wtorek 5 listopada o godzinie 15.00 na katowickim Rynku oraz na ul. 3 Maja. Zachętom do oddawania krwi w dniu następnym poprzez ulotki informujące o akcji oraz upominki towarzyszyć będzie parada przebierańców z udziałem regionalnej kapeli. W środę 6 listopada program WAMPIRIADY 2002 przewiduje: godz. 9.00: rozpoczęcie akcji spotkaniem z JM Rektorem Uniwersytetu Śląskiego przed budynkiem Rektoratu przy ul. Bankowej 12 w Katowicach. Występ orkiestry i zespołu tanecznego. godz. 9.15: Podpisanie certyfikatu Naczelnemu Wampirowi przez JM Rektora UŚ zezwalającego na „napełnienie beczek krwią studentów”. godz. 9.30: Wymarsz kolumny Wampirów, Wampirzyc, orkiestry i zespołu tanecznego oraz motocyklistów i samochodów do Rynku. godz. 10.00: Odczytanie apelu „Danina krwi” w obecności Gospodarzy Miasta. Przekazanie do użytku Centrum najnowocześniejszego w Europie ambulansu do pobierania krwi. Prezentacja dorobku Centrum i bezpłatne badania dla mieszkańców: badanie poziomu hemoglobiny, ciśnienia oraz konsultacje lekarskie. Konkursy i tańce do godz. 17.00. Celem akcji jest promocja krwiodawstwa, powiększenie grona krwiodawców oraz pobieranie krwi w ambulansach. Krew, na którą zapotrzebowanie w lecznictwie stale wzrasta, konieczna jest do coraz liczniejszych zabiegów kardiochirurgicznych i transplantacji szpiku kostnego, a także wielu innych skomplikowanych operacji. Poszukując nowych środowisk potencjalnych dawców krwi, pracownicy Centrum organizują różnorodne akcje wyjazdowe do miast, wsi, środowisk szkolnych i studenckich. Akcje takie wymagają jednak specjalistycznej aparatury, w jaką wyposażone są nowoczesne ambulansy do pobierania krwi. Jeden z takich ambulansów przekazany zostanie na potrzeby Centrum podczas tegorocznej akcji. WAMPIRIADA 2002 jest kontynuacją akcji podejmowanych w latach poprzednich. Przedsięwzięcia te cieszyły się dużą popularnością, pokazując, że osób chętnych oddać krew na potrzeby lecznictwa jest wiele. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w akcji!

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.