facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

„Praktyczne zastosowania psychologii pracy i organizacji”

Od lewej: dr Małgorzata Dobrowolska oraz Anna Borkowska-Kuś – Sekcja Psychologów Policyjnych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach, Agnieszka Bednarska – HR Masters, Ewa Blankenstein – Bank Zachodni WBK.
Od lewej: dr Małgorzata Dobrowolska oraz Anna Borkowska-Kuś – Sekcja Psychologów Policyjnych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach, Agnieszka Bednarska – HR Masters, Ewa Blankenstein – Bank Zachodni WBK.

Foto: Szymon Nawrat

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.