facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

„Praktyczne zastosowania psychologii pracy i organizacji”

13 grudnia 2010 r. w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego Katedra Psychologii Pracy i Organizacji zorganizowała spotkanie pn. „Praktyczne zastosowania psychologii pracy i organizacji”.

Wydarzenie, do którego zaproszono ekspertów, przeznaczone było dla studentów psychologii UŚ. Młodzież miała okazję poznać zarówno narzędzia i techniki zarządzania personelem, jaki i korzyści płynące z założenia własnej firmy. W spotkaniu udział wzięła prorektor ds. studenckich, promocji i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Barbara Kożusznik, kierownik Katedry Psychologii Pracy i Organizacji Instytutu Psychologii UŚ.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.