facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

POSIEDZENIE SENATU UŚ

Drugie w tym roku akademickim posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się we wtorek 5 listopada o godzinie 14.00 w auli im. Kazimierza Lepszego przy ul. Bankowej 12 w Katowicach. W porządku obrad poza sprawami kadrowymi i bieżącymi znalazły się: - zatwierdzenie składu Rady Bibliotecznej, - uchwała w sprawie zmiany w Statucie Uniwersytetu Śląskiego, - uchwała w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego uczelni na rok 2002, - informacja JM Rektora UŚ na temat ministerialnego projektu "Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do roku 2010".

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.