facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

„Śląsk” nagradza pracowników UŚ

Prof. Dorota Simonides podziękowała w imieniu nagrodzonych Medalem Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego
Prof. Dorota Simonides podziękowała w imieniu nagrodzonych Medalem Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego

Foto: Gazeta Uniwersytecka UŚ

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.