facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

SPINTRONIKA PÓŁPRZEWODNIKOWA

Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział w Katowicach serdecznie zaprasza na konwersatorium, na którym prof. dr hab. Tomasz Dietl - członek korespondent PAN (Instytut Fizyki PAN, Warszawa) wygłosi wykład pt.: Spintronika półprzewodnikowa. Konwersatorium odbędzie się w środę 30 października w Sali Audytoryjnej III Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (przy ul. Uniwersyteckiej 4), początek o godz. 14.00. Spintronika półprzewodnikowa (streszczenie) Rewolucja informatyczna, której jesteśmy świadkami w kilku ostatnich dekadach, dokonała się głównie dzięki ogromnemu postępowi w sposobach przetwarzania, przechowywania i przesyłania informacji. Elektronika spinowa (spintronika) stanowi młodą dziedzinę wiedzy, której powstanie – podobnie jak dziedzin konkurencyjnych, np. elektroniki molekularnej lub bioelektroniki – jest konsekwencją przekonania, że dotychczasowa droga rozwoju elektroniki klasycznej, polegająca na miniaturyzacji tranzystorów i komórek pamięci, wyczerpuje swoje możliwości [1]. Tematem wykładu będą wyniki badań nowych zjawisk fizycznych i materiałów, sugerujące możliwość budowy przyrządów informatyki klasycznej i kwantowej, które będą w stanie wykorzystać w równym stopniu zarówno ładunek jak i spin elektronu. Dzisiejsze badania w tej dziedzinie dotyczą praktycznie wszystkich grup materiałów, przy czym najbardziej zaawansowane są prace nad metalicznymi wielowarstwami ferromagnetycznymi, w których zjawiska zależnego od spinu rozpraszania i tunelowania elektronów wykorzystuje się do budowy miniaturowych czytników twardych dysków oraz do konstruowania pamięci magnetycznych o dowolnym dostępie (MRAM). Sądzi się jednak, że szczególnie ważne dla rozwoju spintroniki będą półprzewodniki ferromagnetyczne z grupy III-V [2,3] i II-VI [2,4], gdyż łączą one uzupełniające się zalety materiałów półprzewodnikowych i metali ferromagnetycznych. Prowadzone prace dowiodły, że w związkach tych można sterować własnościami magnetycznymi w sposób odwracalny i izotermiczny za pomocą światła [5], pola elektrycznego [5,6] i naprężeń [7]. Wykazano też możliwość wytwarzania prądu spolaryzowanego spinowo w złączach zawierających te materiały. Chociaż omawiane doświadczenia wykonano w niskich temperaturach, istnieją silne przesłanki teoretyczne [3] oraz pierwsze wyniki doświadczalne, które sugerują, że realne staje się otrzymanie półprzewodników ferromagnetycznych z punktem Curie powyżej temperatury pokojowej. 1. zobacz np., T. Dietl, Postępy Fizyki 53D, 14 (2002). 2. T. Dietl, Semicond. Sci. Technol. 17, 377 (2002), i prace tam cytowane. 3. T. Dietl, H. Ohno, F. Matsukura, J. Cibert, D. Ferrand, Science 287, 1019 (2000); T. Dietl, H. Ohno, F. Matsukura, Phys. Rev. B 63, 195205 (2001); T. Dietl, F. Matsukura, H. Ohno, Phys. Rev. B 66, 033203 (2002). 4. D. Ferrand, J. Cibert, A. Wasiela, C. Bourgognon, S. Tatarenko, G. Fishman, T. Andrearczyk, J. Jaroszyński, S. Koleśnik, T. Dietl, B. Barbara, D.Dufeu, Phys. Rev. B 63, 085201 (2001). 5. H. Boukari, P. Kossacki, M. Bertolini, J. Cibert, S. Tatarenko, D. Ferrand, A. Wasiela, J.A. Gaj, T. Dietl, Phys. Rev. Lett. 88, 207204 (2002). 6. H. Ohno, D. Chiba, F. Matsukura, T. Omiya, E. Abe, T. Dietl, Y. Ohno, K. Ohtani, Nature 408, 944 (2000). 7. T. Dietl, J. König, A.H. MacDonald, Phys. Rev. B 64, 241201(R) (2001). Tomasz Dietl Instytut Fizyki PAN al. Lotników 32/46 PL-02668 Warszawa e-mail: dietl@ifpan.edu.pl

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.