facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

SESJA DLA STUDENTÓW AKADEMII "ARTES LIBERALES"

Uroczysta inauguracja ogólnopolskiej sesji wykładowej dla studentów Akademii "Artes Liberales" (Międzyuczelnianych Indywidualnych Studiów Humanistycznych), zatytułowana: Granice i pogranicza - czynniki integracji kulturowej regionu. Przykład Śląska, odbędzie się w poniedziałek 4 listopada w Centrum Konferencyjnym w Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, początek o godzinie 10.30. Sesja, organizowana przez Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne Uniwersytetu Śląskiego i Fundację "Instytut Artes Liberales", jest elementem programu kształcenia prestiżowej Akademii "Artes Liberales", działającej przy Uniwersytecie Warszawskim. Studia te skupiają najwybitniejsze jednostki wyłaniane spośród najlepszych studentów siedmiu uniwersytetów. W skład Akademii „Artes Liberales” wchodzą: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika i Uniwersytet Śląski. Fundacja „Instytut Artes Liberales” co semestr powierza organizację sesji wykładowych dla studentów Akademii innemu ośrodkowi akademickiemu; do tej pory sesje organizowały: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski. W czasie najbliższej sesji, podczas której zostanie wygłoszonych kilkadziesiąt wykładów, odbędzie się także seria konwersatoriów i seminariów, a nasz region zostanie pokazany zaproszonym gościom w pełnej gamie barw, dzięki czemu uczestnicy zyskają obraz Śląska daleki od uprzedzeń i stereotypów. Sesja potrwa do 15 listopada. Patronat Honorowy nad spotkaniem objęli: dr Jan Olbrycht - Marszałek Województwa Śląskiego prof. dr hab. Janusz Janeczek - Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Tadeusz Sławek - Rektor Uniwersytetu Śląskiego (w ciągu minionych dwóch kadencji) Rada Programowa sesji: Przewodnicząca – prof. UŚ dr hab. Zofia Ratajczak Członkowie: prof. dr hab. Jerzy Axer, Przewodniczący Rady Fundacji „Instytut Artes Liberales” prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz, Prorektor ds. Kształcenia Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Dorota Simonides, Senator RP prof. UŚ dr hab. Olga Wolińska, Dyrektor MISH Uniwersytetu Śląskiego Komitet Organizacyjny: Przewodnicząca: prof. UŚ dr hab. Olga Wolińska Zastępca przewodniczącej: dr Jolanta Tambor Sekretarz: mgr Jagna Malejka Informacje szczegółowe: Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne Uniwersytet Śląski w Katowicach 40-007 Katowice ul. Bankowa 11 tel./faks 259 98 99 lub: tel. 258 82 11 w. 1305

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.