facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

„Zarządzanie zbiornikami zaporowymi w świetle Ramowej Dyrektywy Wodnej”

ZiZOZap ma na celu rozwiązanie problemu obniżania się potencjału ekologicznego i funkcjonalnego zbiorników zaporowych...
ZiZOZap ma na celu rozwiązanie problemu obniżania się potencjału ekologicznego i funkcjonalnego zbiorników zaporowych...

Foto: Biuro Prasowe

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.