facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

„Zarządzanie zbiornikami zaporowymi w świetle Ramowej Dyrektywy Wodnej”

Konferencja odbyła się w ramach strategicznego projektu badawczego pn. „Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego” (ZiZOZap)
Konferencja odbyła się w ramach strategicznego projektu badawczego pn. „Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego” (ZiZOZap)

Foto: Biuro Prasowe

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.