facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

POSIEDZENIE UNIWERSYTECKIEJ KOMISJI PROGRAMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

W piątek 25 października w Uniwersytecie Warszawskim odbędzie się posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Programów Międzynarodowych. Weźmie w niej udział JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. Janusz Janeczek. W programie posiedzenia przewiduje się wystąpienie prof. Mariana Harasimiuka - przewodniczącego Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich oraz dr. Jana Krzysztofa Frąckowiaka - sekretarza Komitetu Badań Naukowych. Temat integracji nauczania i badań w 6 Programie Ramowym Unii Europejskiej referowany będzie przez dr. hab. Włodzimierza Okrasę – dyrektora Działu Nauk Społecznych Europejskiej Fundacji Nauki w Strasbourgu. W części popołudniowej obrad członkowie Komisji przyjmą sprawozdanie z działalności Komisji w okresie 15.09.2001 – 25.10.2002 przedstawione przez prof. Wojciecha Maciejewskiego – przewodniczącego UKProM.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.