facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

WYKŁAD OTWARTY PROF. MARII WANATOWICZ

W czwartek 24 października o godz. 15.00 Biuro Edukacji Publicznej oraz katowicki Oddział Instytutu Pamięci Narodowej zapraszają na wykład prof. dr hab. Marii Wanatowicz Oblicza polskiego Śląska w przededniu wybuchu II wojny światowej. Wykład, który inauguruje cykl wykładów otwartych organizowanych przez BEP oraz IPN zatytułowanych: Historia odkrywana na nowo, odbędzie się w sali konferencyjnej nr 204 w siedzibie Oddziału IPN przy ul. Kilińskiego 9 w Katowicach. W ramach cyklu wykładów organizowanych przez BEP oraz IPN zaplanowano kolejne spotkania: 21.11.2002 r. godz. 1500 dr hab. Ryszard Kaczmarek – Górnoślązacy w administracji niemieckiej w okresie II wojny światowej. 19.12.2002 r. godz. 1500 ks. prof. dr hab. Jerzy Myszor – Kontakty władz kościelnych diecezji katowickiej ze Stolicą Apostolską i Rządem Polskim na Uchodźstwie w latach 1939-1945. 23.01.2003 r. godz. 1500 dr hab. Irena Sroka – Górnoślązacy w Wehrmachcie. 27.02.2003 r. godz. 1500 dr Grzegorz Baziur – Stacjonowanie i działalność Armii Czerwonej na ziemiach polskich w okresie powstawania i utrwalania władzy ludowej. 20.03.2003 r. godz. 1500 dr Adam Dziurok – Rozwiązanie problemów narodowościowych przez władze komunistyczne na Górnym Śląsku (na przykładzie Obozu Pracy w Świętochłowicach w 1945 roku). 24.04.2003 r. godz. 1500 dr Andrzej Grajewski – Działalność aparatu bezpieczeństwa PRL wobec Kościołów w latach 1945-1956.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.