facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Podpisanie umowy z Górnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego SA

umowa

14 grudnia 2010 r. o godz. 14.00 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (sala 29) odbędzie się uroczyste podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Śląskim w Katowicach a Górnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego SA.

Strony umowy reprezentować będą: JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz prezes GARR SA Bożena Rojewska.

Współpraca będzie obejmować m.in.: realizację wspólnych projektów, wykorzystywanie wyników prac badawczych w gospodarce, promowanie idei przedsiębiorczości wśród studentów oraz wspólne działania w zakresie organizacji praktyk i staży dla studentów.


O wydarzeniu napisał Dziennik Zachodni „UŚ i GARR współpracują przy stażach”, 15.12.2010 r.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.