facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Asystentura Comeniusa – praktyki zawodowe dla przyszłych nauczycieli

Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji) ogłosiła kolejną edycję programu Asystentury Comeniusa (Staże pedagogiczne przyszłych nauczycieli w szkołach europejskich trwające od 3 do 10 miesięcy – nauczanie jednego z języków Unii Europejskiej lub innego przedmiotu. W trakcie pobytu na asystenturze, beneficjenci programu otrzymują stypendium niezbędne do utrzymania się za granicą, którego wysokość uzależniona jest od kraju oraz czasu trwania praktyki.)

Zasady ubiegania się o udział w Programie Asystentura Comeniusa:
Osoby uprawnione do ubiegania się o wyjazd na Asystenturę Comeniusa :

  • studenci kierunków nauczycielskich, planujący pracę w zawodzie nauczyciela, którzy w momencie składania wniosku mają ukończone co najmniej 2 lata studiów,
  • absolwenci kierunków nauczycielskich, którzy nigdy wcześniej nie uczyli w szkole.

Kandydaci powinni złożyć w terminie do 31 stycznia 2011 roku (w przypadku dokumentów w wersji papierowej decyduje data stempla pocztowego) następujące dokumenty:

  1. Wniosek w formie papierowej (2 egzemplarze w języku polskim) oraz w formie elektronicznej (wnioski eform do uzupełniania online dostępne będą na stronie www.comenius.org.pl w pierwszej połowie grudnia b.r.).
  2. Rekomendację dziekana wydziału/rektora/dyrektora szkoły, jeśli wnioskujący jest studentem kierunku nauczycielskiego.
  3. W przypadku kandydatów (studentów lub absolwentów) z kierunków innych niż neofilologiczne należy przedstawić poświadczenie znajomości języka obcego na poziomie B2.
  4. Dokumentowanie treści zawartych we wniosku poprzez załączanie zaświadczeń, certyfikatów, dyplomów (ukończone kursy, szkolenia, wolontariaty itp.) może być dodatkowym atutem.

Kandydaci przesyłają dokumenty bezpośrednio do Narodowej Agencji.
Dokumenty w wersji papierowej należy przesyłać do Narodowej Agencji na adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji,
Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie"
ul. Mokotowska 43 00-551 Warszawa
Asystentura Comeniusa - Asystenci Comeniusa

Narodowa Agencja podkreśla, iż złożenie formularza aplikacyjnego nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania i wyjazdem na asystenturę.
Więcej informacji znajduje się na stronie www.comenius.org.pl.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.