facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

NAJLEPSZY ABSOLWENT UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

Uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów najlepszym absolwentom Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się 24 października o godz. 15.00 w auli Wydziału Nauk Społecznych w Katowicach. Uroczystość, która organizowana jest już po raz drugi, zgromadzi najwybitniejszych wychowanków naszej uczelni, którzy ukończyli studia w roku 2002, wraz z ich rodzinami i przyjaciółmi. Dyplomy wręczy JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. Janusz Janeczek. Towarzyszyć mu będą Państwo Dziekani Wydziałów. Na uroczystość zostało zaproszonych wielu gości reprezentujących władze miasta i województwa oraz przedsiębiorcy, firmy komercyjne, media, dawni absolwenci oraz przyjaciele Uniwersytetu Śląskiego. Udział w uroczystości zapowiedzieli także m.in. Piotr Uszok – Prezydent Katowic, Ryszard Łukawski – Wiceprezydent Sosnowca oraz Karol Paczuła – Wiceprezydent Piekar Śląskich. Słowo do zgromadzonych na uroczystości wygłosi Wojciech Dobiński – Sekretarz Miasta Mysłowic, który również należy do grona absolwentów naszej uczelni. Organizatorem imprezy jest Biuro Promocji i Karier, Stowarzyszenie Przyjaciół UŚ i Dział Nauczania. Wydarzenie to ma na celu promowanie najlepszych absolwentów, ale jednocześnie jest okazją do budowania więzi emocjonalnej pomiędzy nimi a uczelnią, w której zechcieli spędzić kilka ważnych lat swojego życia. Lista absolwentów, którzy zostaną uhonorowani podczas uroczystości liczy 71 nazwisk. „Uniwersytet skupia wokół siebie swych absolwentów, bowiem to w nich znajduje przedłużenie i utrwalenie swojego działania.” fragment Misji Uniwersytetu Śląskiego lista najlepszych absolwentów UŚ 2001/2002

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.