facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

RENDEZ-VOUS Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ

Studenckie Forum Business Centre Club jest organizatorem konferencji Rendez-vous z przedsiębiorczością, która odbędzie się 19 października br. w godzinach 10.30-14.30 w Auli Kazimierza Lepszego w Katowicach ul. Bankowa 12. Konferencja adresowana jest do studentów przygotowujących się do rozpoczęcia w najbliższym czasie kariery zawodowej i wejścia na rynek pracy. Studenckie Forum BCC powstało dwa lata temu z inicjatywy Instytutu Lobbingu BCC i należy do grona 19 grup studenckich działających na terenie całej Polski. Zajmuje się analizą Strategii Rozwoju Regionalnego Województwa Śląskiego oraz Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego pod kątem szeroko rozumianej przedsiębiorczości. Głównym jednak punktem jego działalności jest lobbing wybranej kwestii związanej z rozwojem gospodarczym regionu, kwestią taką jest dotykający obecnie studentów i absolwentów problem bezrobocia. Przygotowywana konferencja ma za zadanie poruszyć problem świadomości kształtowania swojej ścieżki kariery już od najwcześniejszych lat studiów i zakładania przez studentów działalności gospodarczej. Wśród zaproszonych gości warto wymienić prof. Jerzego Hausnera – Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Dariusza Bachalskiego – Posła na Sejm RP, przedsiębiorcę, Tomasza Górskiego – Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Wezmą oni udział w panelu dyskusyjnym z udziałem studentów. Konferencję otworzy prof. Wojciech Świątkiewicz – Prorektor ds. Kształcenia UŚ. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie i realizację konferencji jest Łukasz Mikosz Koordynator SF BCC – Katowice e-mail: lukmi@poczta.onet.pl

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.