facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

SPOTKANIE AUTORSKIE ZE STEFANEM SZYMUTKĄ

Stefan Szymutko: Nagrobek ciotki Cili Profesor UŚ Stefan Szymutko, autor książki nominowanej do literackiej nagrody Nike 2002 Nagrobek ciotki Cili, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, będzie gościem Wydawnictwa 17 października 2002 roku o godzinie 13.00. Spotkanie odbędzie się w Teatrze Korez w Katowicach pl. Sejmu Śląskiego 2, a poprowadzi je dr Dariusz Nowacki z Zakładu Krytyki Literackiej Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej na Wydziale Filologicznym UŚ. Artystycznej interpretacji książki dokona Mirosław Neinert. Patronat honorowy nad spotkaniem autorskim objął Prezydent Katowic Piotr Uszok. Mecenat nad projektem sprawuje Samorząd Miasta Katowice.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.