facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Kongres Młodzieży Międzynarodowej Organizacji Sztuki Ludowej

IOV

Od 21 do 26 października 2010 r. w Nanjing odbywał się II Światowy Kongres Młodzieży Międzynarodowej Organizacji Sztuki Ludowej (IOV), połączony z konferencją naukową pt. „We are the youth of today – looking back and moving forward”.

Wśród prawie 400 uczestników kongresu znalazła się polska reprezentacja, w składzie: prof. dr hab. Anna Brzozowska-Krajka, prof. dr hab. Jarosław Krajka, Sławomir Niemiec oraz przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego: dr Kinga Czerwińska z Zakładu Teorii i Badań Kultury Współczesnej, dr Katarzyna Marcol z Zakładu Antropologii Pogranicza i Społeczności Lokalnych, dr Magdalena Szyndler z Katedry Kompozycji i Teorii Muzyki, jak również studentki Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji − Agnieszka Pietron i Anna Kupczak.

IOV jest międzynarodową organizacją zrzeszającą osoby działające na zachowania i promowania światowego dziedzictwa kulturowego. Ramą programową dla projektów IOV jest badanie, dokumentowanie i popularyzacja szeroko rozumianej sztuki ludowej, a w ostatnich latach współpraca z UNESCO nad Konwencją o ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Podczas sympozjum przedstawiono kilkadziesiąt zróżnicowanych tematycznie i merytorycznie prezentacji. Referenci dzielili się wynikami swoich badań oraz obserwacji dotyczących zachowanych i wciąż kultywowanych przejawów dziedzictwa swoich przodków (tj. taniec, muzyka, stroje czy rękodzieło).

Więcej informacji w artykule dr Kingi Czerwińskiej

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.